Styrk dine skrivemuskler

Du er muligvis ikke en professionel skribent eller tekstforfatter. Men uanset hvilken type erhverv du er i, er chancerne store for, at du bliver nødt til at skrive noget på et professionelt niveau på et eller andet tidspunkt. Eksempelvis: artikler, webindhold, rapporter, e-mails, følgebreve, ansøgning og CV.

Tip #1: Kend dit publikum eller målgruppe

For enhver form for skrivning fra romaner til forretningsrapporter, er det første, du skal gøre at identificere dit publikum : de mennesker der vil læse dit arbejde. Det publikum, du skriver til, bestemmer tonen, stilen og endda emnet for dit materiale. Før du begynder at skrive, skal du lave et par noter om dit tilsigtede publikum. Dette vil hjælpe dig med at sikre, at det du skriver, vil appellere til dette publikum og passer til deres behov og ønsker. Hvad karakteriserer den aldersgruppe, som du gerne vil række ud til med dit indlæg? Er det unge mennesker i alderen 16-20 år, så research hvad der optager unge I DAG. Skriver du til folk midt i livet har de sikkert andre behov end unge- på nogle måder i hvert fald. Hvad karakteriserer en 50-årig dansk familiefar? Er der nogle generelle ting, som du bør have med i din tekst, som en 50-årig kan identificere sig med?

Tip #2: Kend dit formål med at skrive

Du bør også identificere dit formål med at skrive til dit publikum. Hvis du identificerer dit formål på forhånd, vil du være i stand til at holde din skrivning meget fokuseret på dette formål. Du vil også være i stand til at guide dine læsere til at tage enhver handling, du gerne vil have dem til at tage. Hvis du for eksempel skriver et salgsbrev eller salgsmail ( nyhedsbrev med salg for øje fx ), er dit formål at overtale læserne til at købe et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Lav et par noter om formålet med det, du skal skrive. Du vil være mere tilbøjelig til at opfylde dette formål, hvis du tager dig tid til at blive meget opmærksom på det, før du begynder at skrive.

Tip #3: Beslut dig for strukturen

Når du planlægger dit skriveprojekt, skal du beslutte dig for den bedste struktur for det. Det vil sige skabe en måde til at organisere de oplysninger, du vil skrive om. Hvis du opretter en struktur til dit projekt, mens du planlægger din skrivning, vil denne struktur give dig en plan for dit projekt.  

En god faglitterær artikel starter for eksempel normalt med en iørefaldende titel efterfulgt af en “hook” -sætning, som er en del af et indledende afsnit, der trækker læseren ind. Dette afsnit efterfølges af artiklens brødtekst, som dækker hovedpunkterne i stykket, og artiklen slutter med et afsluttende afsnit.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal strukturere det materiale, du skal skrive, skal du studere noget lignende. Noter dig hvordan det var struktureret. Den samme struktur fungerer muligvis godt for dit materiale.

Tip #4: Skriv enkelt

For det meste er den bedste skrivning let at læse og let at forstå. Prøv at skrive enkelt. Undgå uklart ordforråd i det meste af din skrivning. Brug kun teknisk jargon, når du først har identificeret dit publikum, så du ved, at de vil forstå det uden omfattende forklaringer. Varier din sætningslængde. Brug mange korte sætninger med et par længere sætninger blandet i hvert afsnit. Sørg for, at dine sætninger “trækker” læseren gennem teksten i en logisk rækkefølge.

Tip #5: Brug aktiv stemme

Aktiv stemme har tendens til at gøre skrivningen mere engagerende og umiddelbar for læseren. For at give dit materiale en aktiv stemme skal du for det meste holde dig til grundlæggende enkel sætningsstruktur. Start dine sætninger med et substantiv  efterfulgt af et verbum og derefter genstanden for det verbum. Som dette:

Aktiv: Pia ramte bolden.

Passiv: Bolden blev ramt af Pia.

Tip #6: Brug præcise verber

Præcise verber hjælper læsere med at skabe klare mentale billeder af de oplysninger, du forsøger at formidle.  For eksempel er “han trampede over til kaffekanden” meget klarere og mindre klodset end at sige, “han gik vredt over til kaffekanden.”  

Tip #7: Brug præcise navneord

Det kan tage lidt længere tid at komme med et substantiv, der fortæller din læser præcis, hvad du beskriver. Men ligesom præcise verber gør præcise navneord din skrivning stærkere, og de gør det muligt for læseren at få et klarere og mere præcist mentalt billede af, hvad du forsøger at formidle. For eksempel kan en brun bold have mange betydninger, men skriver du en frikadelle giver det et meget klart og specifikt billede til læseren.

-Få flere skrivetips fra os lige her.