Præsentationsteknik

En forbedret præsentationsteknik kan bruges på flere måder i dit arbejdsliv. Er du til jobsamtale er det afgørende, at du kan lave en præcis og overbevisende præsentation af dig selv og dine meritter. Arbejder du som sælger, og sælger et produkt eller service, vil udfaldet og succesen stå og falde med din præsentation på salgsmødet. Søger du som ambitiøs iværksætter investorer, skal dit møde her også være godt forberedt, og du skal have styr på dine keypoints og virke overbevisende.

Tips til at forbedre dig

Mange frygter at skulle præsentere noget offentligt, bl.a. fordi det betyder, at de er nødt til at være midtpunkt og kan blive bedømt af andre. Herunder giver vi et par tips til at forbedre din præsentationsteknik, så du kan være mere sikker på fremtidige præsentationer.

præsentationsteknik

Der er mange forskellige metoder, man kan benytte sig af, hvis man vil forbedre sin præsentationsteknik. Herunder gennemgås nogle af de grundlæggende, så du har et fundament at arbejde ud fra for yderligere at styrke dine præsentationer.

Husk de vigtigste punkter i din præsentation

Først og fremmest: vær helt sikker på fakta. Du kan have den bedste præsentationsteknik i verden, men det vil ikke gøre dig noget godt, hvis de ting, du præsenterer, er forkerte. Derfor er korrektur og fakta-tjek naturligvis essentielt, inden man skal fremlægge sin præsentation.

Derudover, så skal du ikke bruge energi på at forsøge at huske alle detaljer i fremlæggelsen, for det kan man sjældent alligevel.

I stedet bør du fokusere på udvalgte nøgle-elementer, som tilsammen kan trække en rød tråd gennem oplægget. Kan man det, vil ens præsentationsteknik blive styrket som følge deraf, og samtidig vil det virke mere naturligt og logisk for de tilhørende.

præsentationsteknik

Øv dig seriøst grundigt

Endnu et tip til at lære god præsentationsteknik er øvelse, øvelse, øvelse. Der er mange mennesker, som begår den fejl at skrive deres stikord ned og derefter bare gå ind til præsentationen uden at øve sig. Når dette er tilfældet, fumler de sig ofte gennem deres præsentation og er ikke så effektive, som de håbede, de ville være.

For den eller de personer, som lytter på præsentationen er det forstyrrende, hvis ikke den præsenterende part taler i et naturligt toneleje og med et naturligt flow.

Du kan øve dig på din præsentation i spejlet, optag med din pc eller tlf, eller foran en anden person.

Bare det at sige din tale højt vil hjælpe dig med at høre, hvordan den vil lyde for publikum, så du kan foretage de nødvendige ændringer, før du skal tale offentligt.

Dermed kan man sige, at god præsentationsteknik i høj grad afhænger af forberedelse og i mindre grad af indhold og erfaring, selvom de naturligvis ikke er uvæsentlige faktorer. Det kan også være en fornuftig investering for dig og evt det firma du arbejder i, at komme på kursus i præsentationsteknik. Som fx kurser, som tilbyder et seriøst produkt, der er med til at udvikle din performance: Kurser.

Vær ikke overnervøs

Mange mennesker finder det ofte skræmmende at være den person, der har al opmærksomheden og er den eneste, der taler i et rum fyldt med nye mennesker. Hvis det er noget, du kæmper med, skal du vide, at der er mange, som har den samme frygt og lignende problemer.

Husk, at øvelse og forberedelse vil styrke din præsentationsteknik. Det vil også få dig til at tale klart og præcist, så publikum kan høre dig og forstå, hvad du siger.

Det er naturligvis svært ikke at være nervøs, når man reélt er det, men man kan dæmpe det på forskellige måder. Bl.a. ved at stå i en naturligt autoritær stilling med rank ryg og brystet frem, så man ser ud som om man ikke er nervøs. Det har faktisk vist sig, at hvis man stiller sig sådan, så udskilles der hormoner, som gør os mindre nervøse og dermed forbedrer vores præsentationsteknik.

Hold korte pauser undervejs, for dels at trække vejret og slappe lidt af, og dels for at få overblik på det du har fortalt og det du mangler at fortælle.

Undersøg dit kropssprog

Præsentationsteknik handler både om det mundtlige og det visuelle, og vores kropssprog har stor betydning for, hvordan vores præsentation modtages. De fleste af os ved ikke, hvordan vores bevægelser og mimik ser ud, fordi vi af gode grunde ikke kan se os selv.

Det kan være en stor fordel, hvis man undersøger sit eget kropssprog ved f.eks. at filme sig selv, mens man holder en tale. På den måde kan man finde frem til hvilke bevægelser, der evt. ser lidt akavede ud, eller om man gestikulerer på en indbydende og engagerende måde.

Hvis man derefter øver sig på at ændre de ikke-ønskede bevægelser til noget bedre, vil din præsentationsteknik have stor gavn af det, og du vil få en bedre respons fra dem du henvender dig til.