Præsentationsteknik

En forbedret præsentationsteknik kan bruges på flere måder i dit arbejdsliv. Er du til jobsamtale er det afgørende, at du kan lave en præcis og overbevisende præsentation af dig selv og dine meritter. Arbejder du som sælger, og sælger et produkt eller service, vil udfaldet og succesen stå og falde med din præsentation på salgsmødet. Søger du som ambitiøs iværksætter investorer, skal dit møde her også være godt forberedt, og du skal have styr på dine keypoints og virke overbevisende.

Tips til at forbedre dig

Mange frygter at skulle præsentere noget offentligt, bl.a. fordi det betyder, at de er nødt til at være midtpunkt og kan blive bedømt af andre. Herunder giver vi et par tips til at forbedre din præsentationsteknik, så du kan være mere sikker på fremtidige præsentationer.

præsentationsteknik

Der er mange forskellige metoder, man kan benytte sig af, hvis man vil forbedre sin præsentationsteknik. Herunder gennemgås nogle af de grundlæggende, så du har et fundament at arbejde ud fra for yderligere at styrke dine præsentationer.

Husk de vigtigste punkter i din præsentation

Først og fremmest: vær helt sikker på fakta. Du kan have den bedste præsentationsteknik i verden, men det vil ikke gøre dig noget godt, hvis de ting, du præsenterer, er forkerte. Derfor er korrektur og fakta-tjek naturligvis essentielt, inden man skal fremlægge sin præsentation.

Derudover, så skal du ikke bruge energi på at forsøge at huske alle detaljer i fremlæggelsen, for det kan man sjældent alligevel.

I stedet bør du fokusere på udvalgte nøgle-elementer, som tilsammen kan trække en rød tråd gennem oplægget. Kan man det, vil ens præsentationsteknik blive styrket som følge deraf, og samtidig vil det virke mere naturligt og logisk for de tilhørende.

præsentationsteknik

Øv dig seriøst grundigt

Endnu et tip til at lære god præsentationsteknik er øvelse, øvelse, øvelse. Der er mange mennesker, som begår den fejl at skrive deres stikord ned og derefter bare gå ind til præsentationen uden at øve sig. Når dette er tilfældet, fumler de sig ofte gennem deres præsentation og er ikke så effektive, som de håbede, de ville være.

For den eller de personer, som lytter på præsentationen er det forstyrrende, hvis ikke den præsenterende part taler i et naturligt toneleje og med et naturligt flow.

Du kan øve dig på din præsentation i spejlet, optag med din pc eller tlf, eller foran en anden person.

Bare det at sige din tale højt vil hjælpe dig med at høre, hvordan den vil lyde for publikum, så du kan foretage de nødvendige ændringer, før du skal tale offentligt.

Dermed kan man sige, at god præsentationsteknik i høj grad afhænger af forberedelse og i mindre grad af indhold og erfaring, selvom de naturligvis ikke er uvæsentlige faktorer. Det kan også være en fornuftig investering for dig og evt det firma du arbejder i, at komme på kursus i præsentationsteknik. Som fx kurser, som tilbyder et seriøst produkt, der er med til at udvikle din performance: Kurser.

Vær ikke overnervøs

Mange mennesker finder det ofte skræmmende at være den person, der har al opmærksomheden og er den eneste, der taler i et rum fyldt med nye mennesker. Hvis det er noget, du kæmper med, skal du vide, at der er mange, som har den samme frygt og lignende problemer.

Husk, at øvelse og forberedelse vil styrke din præsentationsteknik. Det vil også få dig til at tale klart og præcist, så publikum kan høre dig og forstå, hvad du siger.

Det er naturligvis svært ikke at være nervøs, når man reélt er det, men man kan dæmpe det på forskellige måder. Bl.a. ved at stå i en naturligt autoritær stilling med rank ryg og brystet frem, så man ser ud som om man ikke er nervøs. Det har faktisk vist sig, at hvis man stiller sig sådan, så udskilles der hormoner, som gør os mindre nervøse og dermed forbedrer vores præsentationsteknik.

Hold korte pauser undervejs, for dels at trække vejret og slappe lidt af, og dels for at få overblik på det du har fortalt og det du mangler at fortælle.

Undersøg dit kropssprog

Præsentationsteknik handler både om det mundtlige og det visuelle, og vores kropssprog har stor betydning for, hvordan vores præsentation modtages. De fleste af os ved ikke, hvordan vores bevægelser og mimik ser ud, fordi vi af gode grunde ikke kan se os selv.

Det kan være en stor fordel, hvis man undersøger sit eget kropssprog ved f.eks. at filme sig selv, mens man holder en tale. På den måde kan man finde frem til hvilke bevægelser, der evt. ser lidt akavede ud, eller om man gestikulerer på en indbydende og engagerende måde.

Hvis man derefter øver sig på at ændre de ikke-ønskede bevægelser til noget bedre, vil din præsentationsteknik have stor gavn af det, og du vil få en bedre respons fra dem du henvender dig til.

Spilder du tiden?

Når der er hårde tider- som dem vi oplever nu i vinteren 22- kan mange små selvstændige godt blive nødt til at stramme livremmen, og fokusere på at finde nye løsninger, for at klare skærene. Ofte vil det være en god ide at arbejde hårdere og lægge flere timer i det. Det er altid godt. Men man kan også se på, hvordan man sammensætter sin arbejdsdag for at få mere ud af det. Har du for meget spildtid i din normale arbejdsdag?

Skal SALGSMÅLENE forbedres, kan man kikke på at reducere sin spildtid i salgsarbejdet. Meget salgsarbejde er spildtid. Det ved alle sælgere, og det ved alle små selvstændige også, da de agerer ofte som sælgere i deres egen business.

Hvor kan man sætte ind og reducere denne spildtid og hvad skal man konkret gøre? Her har jeg nogle bud på, hvordan jeg selv har gjort, og måske kan det også inspirere dig.

Din arbejdsuge har du fokuseret 100% på at finde nye kunder, og da du når til fredag eftermiddag gør du resultatet op:

En masse ligegyldig respons på dine kanvasopkald, du glemte at lave opfølgninger på 5-6 kundeemner. Og de henvendelser, som du fik på tlf og mail, løb ud i sandet.

salg udfordring


Du kender sikkert godt det her..

Reducer din spildtid, og gør de rigtige ting.

Når du udfører SALGSARBEJDE er det evige problem det store tidsspilde pga ligegyldige møder, modvillige kundeemner, dårligt leadarbejde osv.

Alt for ofte får vi spildt for meget tid på nogle helt basale ting.

Selvfølgelig kan der være mange årsager til dette tidsspild: du kan være træt og uoplagt. Kundeemnerne kan være travle og stressede. Tiderne kan være pressede, og folk sparer på de produkter, som de førhen købte ind. Det kan også være, at du glemmer at spørge efter ordren på salgsmødet- hvilket du altid bør gøre. En del gør det ikke, er lidt tilbageholdende, men det er en klassisk fejl.

Nedenfor er 7 ting, vi kan gøre for at blive bedre.

1-Afkort præsentationen på salgsmødet og stil flere spørgsmål til din potentielle kunde.

2-Vær forberedt på at stille svære og vigtige spørgsmål tidligt for at kontrollere om der er potentiale.

3-Opfølgning- så hurtigt som muligt! Du vil ikke gerne ryge i glemmebogen, vel?

4-Fokuser på at at lukke salget via først tlfsamtalen og derefter onlinemøde (Teams el.lign ). Det fysiske møde kan kræve for meget planlægning og er måske unødvendigt.

5-Fokuser på at hver gang du taler med et nyt kundeemne, har du en forventning om at lukke et salg. Skærper din præstation og bevidsthed.

6-Brug mest energi på de kunder, som du virkelig gerne vil sælge til. Fremfor at spilde tiden på kundeemner, der alligevel bare bliver til dårlige kunder, der slet ikke vil lege med når det gælder.

7-Brug salgstragten. Den er et godt værktøj.

Du vil blive meget glad for at reducere denne spildtid. Det vil frigøre energi og resurser, der kan bruges andre steder i virksomheden.

Styrk dine skrivemuskler

Du er muligvis ikke en professionel skribent eller tekstforfatter. Men uanset hvilken type erhverv du er i, er chancerne store for, at du bliver nødt til at skrive noget på et professionelt niveau på et eller andet tidspunkt. Eksempelvis: artikler, webindhold, rapporter, e-mails, følgebreve, ansøgning og CV.

Tip #1: Kend dit publikum eller målgruppe

For enhver form for skrivning fra romaner til forretningsrapporter, er det første, du skal gøre at identificere dit publikum : de mennesker der vil læse dit arbejde. Det publikum, du skriver til, bestemmer tonen, stilen og endda emnet for dit materiale. Før du begynder at skrive, skal du lave et par noter om dit tilsigtede publikum. Dette vil hjælpe dig med at sikre, at det du skriver, vil appellere til dette publikum og passer til deres behov og ønsker. Hvad karakteriserer den aldersgruppe, som du gerne vil række ud til med dit indlæg? Er det unge mennesker i alderen 16-20 år, så research hvad der optager unge I DAG. Skriver du til folk midt i livet har de sikkert andre behov end unge- på nogle måder i hvert fald. Hvad karakteriserer en 50-årig dansk familiefar? Er der nogle generelle ting, som du bør have med i din tekst, som en 50-årig kan identificere sig med?

Tip #2: Kend dit formål med at skrive

Du bør også identificere dit formål med at skrive til dit publikum. Hvis du identificerer dit formål på forhånd, vil du være i stand til at holde din skrivning meget fokuseret på dette formål. Du vil også være i stand til at guide dine læsere til at tage enhver handling, du gerne vil have dem til at tage. Hvis du for eksempel skriver et salgsbrev eller salgsmail ( nyhedsbrev med salg for øje fx ), er dit formål at overtale læserne til at købe et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Lav et par noter om formålet med det, du skal skrive. Du vil være mere tilbøjelig til at opfylde dette formål, hvis du tager dig tid til at blive meget opmærksom på det, før du begynder at skrive.

Tip #3: Beslut dig for strukturen

Når du planlægger dit skriveprojekt, skal du beslutte dig for den bedste struktur for det. Det vil sige skabe en måde til at organisere de oplysninger, du vil skrive om. Hvis du opretter en struktur til dit projekt, mens du planlægger din skrivning, vil denne struktur give dig en plan for dit projekt.  

En god faglitterær artikel starter for eksempel normalt med en iørefaldende titel efterfulgt af en “hook” -sætning, som er en del af et indledende afsnit, der trækker læseren ind. Dette afsnit efterfølges af artiklens brødtekst, som dækker hovedpunkterne i stykket, og artiklen slutter med et afsluttende afsnit.

Hvis du er usikker på, hvordan du skal strukturere det materiale, du skal skrive, skal du studere noget lignende. Noter dig hvordan det var struktureret. Den samme struktur fungerer muligvis godt for dit materiale.

Tip #4: Skriv enkelt

For det meste er den bedste skrivning let at læse og let at forstå. Prøv at skrive enkelt. Undgå uklart ordforråd i det meste af din skrivning. Brug kun teknisk jargon, når du først har identificeret dit publikum, så du ved, at de vil forstå det uden omfattende forklaringer. Varier din sætningslængde. Brug mange korte sætninger med et par længere sætninger blandet i hvert afsnit. Sørg for, at dine sætninger “trækker” læseren gennem teksten i en logisk rækkefølge.

Tip #5: Brug aktiv stemme

Aktiv stemme har tendens til at gøre skrivningen mere engagerende og umiddelbar for læseren. For at give dit materiale en aktiv stemme skal du for det meste holde dig til grundlæggende enkel sætningsstruktur. Start dine sætninger med et substantiv  efterfulgt af et verbum og derefter genstanden for det verbum. Som dette:

Aktiv: Pia ramte bolden.

Passiv: Bolden blev ramt af Pia.

Tip #6: Brug præcise verber

Præcise verber hjælper læsere med at skabe klare mentale billeder af de oplysninger, du forsøger at formidle.  For eksempel er “han trampede over til kaffekanden” meget klarere og mindre klodset end at sige, “han gik vredt over til kaffekanden.”  

Tip #7: Brug præcise navneord

Det kan tage lidt længere tid at komme med et substantiv, der fortæller din læser præcis, hvad du beskriver. Men ligesom præcise verber gør præcise navneord din skrivning stærkere, og de gør det muligt for læseren at få et klarere og mere præcist mentalt billede af, hvad du forsøger at formidle. For eksempel kan en brun bold have mange betydninger, men skriver du en frikadelle giver det et meget klart og specifikt billede til læseren.

-Få flere skrivetips fra os lige her.

Skriv den gode og effektive tekst

Byg din blog, website eller webshop op som et hus, hvor du lægger mursten på mursten, så du efterhånden opbygger din side solidt til at sikre dig en god placering på Google og dermed mange besøgende.

Effektiv skrivning

Selvom der ikke er nogen hemmelig formel til at skrive indhold af høj kvalitet, er der flere tips, der kan hjælpe med at forbedre kvaliteten og kvantiteten af dit skriftlige arbejde. Skriv en opsigtvækkende overskrift. Overskriften bestemmer, om publikum vil læse resten af dit arbejde. Hvis overskriften ikke vækker interesse, vækker en følelse eller får læseren til at få lyst til at lære mere om emnet, opnår du simpelthen ikke de ønskede resultater med dit indhold. Lav en tekst, der fanger deres opmærksomhed. Du har cirka tre sekunder til at holde læserne fanget efter overskriften. Den første sætning spiller også en rolle i at afgøre, om de læser resten af dit indhold. Som sådan skal det fange læserens opmærksomhed og føre dem ind i det første afsnit af teksten.

Lav ordentlig research 

Du skal have omfattende viden om det emne, du skriver om, især på B2B-markedet. Medtag statistikker, data og metrics for at skabe troværdighed og understøtte dine påstande. Fokuser på et enkelt formål. Du bør identificere mindst ét vigtigt budskab, du gerne vil formidle, før du opretter dit indhold. Husk dette, når du skriver, og bind dit indhold tilbage til hovedpunktet så meget som muligt. Skriv med en unik stemme, som er din egen. Det indhold, du udgiver, er din virksomheds stemme, og det skal være unikt for din virksomheds personlighed. Det er vigtigt at tilpasse tonen i din skrivning til din målgruppe, forretningsmål og brandpersona.

Optimer digitalt indhold

Det bedste digitale indhold består ofte af korte afsnit, korte sætninger og punktopstillinger. Digitalt indhold bør også optimeres til søgning ved hjælp af SEO bedste praksis og de nyeste SEO-indholdsstrategier. Rediger dit arbejde. Når du har oprettet et første udkast, skal du gå tilbage og overveje, hvordan du kan polere de ru kanter af dine tekster. I de fleste tilfælde forbedres skrivningen, når du gennemgår en runde eller to med redigeringer.

Effektfuld content

Dette er afgørende for at gøre besøgende på webstedet til nye kunder. Det handler ikke kun om at få indhold lagt derude – det er også vigtigt at producere indhold af høj kvalitet. Søgemaskiner gennemgår webstedsindhold og belønner websteder med velskrevne artikler ved at rangere dem højere i søgeresultaterne. Får du de resultater, du ønsker fra dine tekster?

Hvad kan du selv gøre i dag for at redde eller styrke din forretning markant?

DE HÅRDE TIDER I 2022

Tingene kan godt stramme til i en mindre virksomhed hvad enten det er en fysisk tøjbutik, onlineforretning eller lille produktionsvirksomhed. Økonomien kan være presset af enten dårlige beslutninger, dårlig drift eller udefrakommende begivenheder, som man ikke er herre over, men må imødese og forsøge at kæmpe imod, så godt det kan lade sig gøre. Her i 2022 blev hele Europa ramt af en voldsom inflation. Benzinpriser og el/varme- og fødevarepriser steg markant og pressede almindelige borgere til at finde udveje, spare og måske undvære de ting, der normalt nemt kunne finansieres.

Som soloselvstændig eller ejer af en mindre virksomhed med 1-5 ansatte blev mange også konfronteret med den nye virkelighed, og måtte være kreative for at overleve og klare skærene. Jeg giver her i indlægget lidt inspiration til at finde de rette løsninger, så nøglen ikke skal drejes om.

BESØG ET PROF NETVÆRKSEVENT!

Jeg kan huske for nogle år siden, hvor jeg deltog i et større netværksevent med 80-90 virksomheder og endte med få 3 nye kunder et par dage efter. Eventet var usædvanlig prof skruet sammen, og der blev lavet borde med virksomheder/ selvstændige, der matchede hinandens ønsker. Så jeg var superglad for, at jeg tog mig sammen til at besøge dette formiddagsevents, da jeg stod og skulle bruge nogle flere kunder nu og her.

RING ELLER MAIL TIL NOGEN!

Her mener jeg ikke bare ringe kold kanvas men også kontakte gode forbindelser, gamle kunder, linkedin connections som du har haft lidt dialog med, visitkort du fik i sidste måned, gamle kolleger, kontakter fra sidste netværksmøde etc etc. Sæt fantasien igang og visualiser hvordan og hvor du får din næste kunde. 

UDVIKLE ET SPLINTERNYT PRODUKT!

For nogle år siden begyndte jeg at udvikle et nyt produkt i min forretning: Salgscoaching.
Der var og er jo et vist behov hos fx soloselvstændige for at blive bedre til salgsarbejdet. Så behovet var stort nok vidste jeg. Jeg vidste dog også, at der var mange andre salgscoaches derude, så konkurrencen var ret skarp. Men jeg trængte til at udfordre mig selv og lave et kreativt arbejde med at udvikle produktet, få det markedsført og solgt til en række kunder. Det gav mig udover en ny indtægt også et skud ny energi, fordi det var sjovt at udvikle det og derefter lave coachingen af mine nye kunder. 

salgscoaching

4 friske iværksættertips i 2021

rom

1. Gør som Romerne. ”Byg” som romerne, der opførte Colosseum for 1950 år siden.  Det materiale, der blev bygget med, var stærkere end noget beton, vi bruger i dag. Det er et imposant bygningsværk, selvfølgelig ramponeret i dag, tidens tand har gjort sit indhug, men stadig står den rimeligt velbevaret der midt inde i Rom.. Jeg har selv været på guided tour i Colosseum og set dette gamle imponerende bygningsværk, som fik et grumt rygte pga de aktiviteter, der udfoldede sig i arenaen. Romerne brugte de bedste byggematerialer, købte sjælden marmor fra andre lande og designede generelt ting, der var bygget til at holde længe.

Men når det kommer til at opbygge en virksomhed, er der mange iværksættere, der bygger på kort sigt. De ser på en virksomhed som en måde til at vinde en hurtig fortjeneste. I stedet bør de bygge noget, der vil vare i mange år. En af de ældste virksomheder i verden findes i Japan, Kongo Gumi, et byggefirma med speciale i buddhistiske templer. Det blev etableret i 578 e.Kr., hvilket gør det 1441 år gammelt! Forud for en fusion, havde det et 70 millioner dollars årligt budget. Fokuser på at opbygge en virksomhed med det lange sigte og tænk 10-15 år ud i fremtiden. Ligesom romerne skal du fokusere på produkter af høj kvalitet, og ligesom japanerne skal du have en veldefineret niche.

2. Vælg den rette niche. Udvælgelsen af nichen er, hvor folk ofte indser, at de har lavet en fejl. Hvis du angriber for bredt med en bredt assorteret virksomhed, kan du kæmpe for at vide, hvem dit publikum er. Hvis du er for specifik med fx en strømpe butik, kan din niche være for smal. Ikke kun det, men der er også et sæsonbestemt aspekt. For eksempel, hvis du er besat af julen, kan du opbygge en julevirksomhed, men du kan kæmpe for at finde kunder til dine produkter i februar. Et andet forretningstip at overveje er, om du vil være i stand til at markedsføre effektivt til kunder i de kommende år. For eksempel, hvis du sælger barsel tøj: kvinder er kun gravid i ni måneder. Efter hun føder, vil hun sandsynligvis ikke shoppe i den butik længere.

Så når det kommer til at beslutte sig for en niche, kan du vælge en niche, der er populær året rundt (Google Trends kan vise dig, hvor stabil en niche er). Du vil også vælge en niche, der er populær, såsom med mindst 100 tusind månedlige søgninger: mode, skønhed, fitness eller boligindretning. Og endelig en niche, der ikke er for kortsigtet, så undgå moderskab, bryllupper eller enhver nichevirksomhed, du ikke vil være i stand til at opbygge en langsigtet nyhedsbrev-liste med. Prøv nogle usædvanlige forretningsidéer i stedet

3. Løs et brændende og aktuelt problem Et vigtigt forretningstip til nye iværksættere er at skabe en virksomhed, der løser et aktuelt problem. Hvis du spurgte de fleste mislykkede virksomhedsejere, hvilket problem de løste, kan de enten ikke svare, eller også var det problem, de løste, ikke presserende nok. Det problem, du løser, behøver ikke at være kompliceret som at kurere en sygdom. Det kan være simpelt, som vi hjælper folk med at overvinde kedsomhed ved at give en underholdende oplevelse. Viaplay og Netflix er gode eksempler på 2 megasucceser i underholdningsindustrien. De underholder folk. Folk vil som bekendt gerne underholdes.

4. Vær optaget af kundernes behov. En af de største kilder til konflikt i erhvervslivet kommer fra uopfyldte behov. Hvis en kunde ikke får den service eller det produkt, de forventede, vil deres behov ikke blive opfyldt, og de vil føle sig frustrerede. Det vigtigste forretningstip, når det kommer til styring af kunderelationer, er altid at have empati med kunden. Når du anerkender deres frustration som smerte fra ikke at have deres behov opfyldt, er det lettere ikke at tage de fornærmelser, de vil smide på dig, personligt. I stedet kan du fokusere på at forsøge at lytte til, hvad de siger, ved at afdække hensigten bag deres ord. Og til sidst arbejder du på at komme til en løsning, der opfylder deres behov og gør din kunde tilfreds. Ved at gøre dette i stedet for blot at give en refusion åbner du dørene til at opbygge et langsigtet forhold til dem, selvom de var utilfredse med deres første oplevelse med dit brand.

Lad de små grønne spirer vokse op af denne tids grå aske


Når man siger nedlukning bliver det modtaget  negativt, – ud over en meget stor, vigtig, ja  altafgørende rolle i vores liv, som kan have tendens til at blive en smule usynlig i vores hamsterhjul.

Mit navn er Alba, det har flere betydninger, bl.a Skotland på skotsk, jeg vil nok mere foretrække den smukke blomst der også bærer navnet, farven hvid, og mest af alt daggry.
En ivrig sjæl der helst står op med solen, og går i seng når den også lægger sine stråler til hvile. Jeg nyder dens varme, dens stråler, og alt det liv den så kærkomment bringer med sig, – vores uendeligt smukke verden, den kære Moder Jord, med sin ubeskrivelige natur som jeg har virkelig værdsætter, og altid har brugt meget tid sammen med.

miljø

Det er i større eller mindre grad blevet min mission at sprede budskabet og alle dens goder og mirakler. I grunden ikke fordi jeg prøver at “redde” kloden, – den er milliarder år gammel, den skal nok klare lidt forurening, næh der er det er os mennesker der bliver smidt af i svinget.

Jeg forstår bare overhovedet ikke, og synes det er grotesk at vi som mennesker “jordens klogeste art” ikke helt endnu har forstået, eller i hvert fald ikke gjort noget ved det spor af skrald vi efterlader os, – jeg mener GPS’en er opfundet, det her er jo ikke Hans og Grethe der smider brødkrummer for at finde hjem gennem den uhyggelige skov.

Eller er det faktisk lige der hvor vi er nu? I den uhyggelige skov? Gad vide om den når at æde os, eller om vi når ud til lysningen, den friske rene luft og fuglesang foroven.

Mine damer og herre, velkommen om bord, jeg vil gøre mit for at vi, – såvel vores børn børnebørn, og fremtidige generationer vil opleve massere af fuglesang, smukke grønne skove og millioner af gode sunde år på vore kære Moder Jord.


Vi har lige været, og går stadig igennem en paralyserende tid for verden, en stilstand vi ikke har set, – ja vel nærmest siden industrialiseringen, måske endda i dens spæde start? 

En udfordrende tid der har krævet stor tålmodighed af os alle, da den verdensomspændende Corona djævel har hærget i vores verden. 

Vi har taget vores forholdsregler, beskyttet os selv og hinanden ved at gå, mere eller mindre i hi.

Om det har været fri, – eller ufrivilligt, så er der vel ikke nogle af os der kan benægte påvirkningerne? 

Bivirkninger, især økonomiske, vi skal have tid til at ryste af os igen, når nedlukningen engang er forbi. 

Men under det store perspektiv opdagede vi alle jo også, at moder jord faktisk bare køre videre uden os, – endda med et særdeles forbedret helbred, og verden kunne godt undvære os og vores bidrag.

Det har været en øjenåbner for mange, – også verden over.

Vi blev tvunget til at sætte farten gevaldigt meget ned, og en del har sat den permanent i et lavere gear. 

Man kan på en eller anden måde altså godt kalde pandemien for held i uheld. 

Vi fik ikke selv valget, men måtte blot overgive os og følge naturens gang, simpelthen for at overleve pandemien.

Det forunderlige er at vi allerede nu, ikke engang et helt år efter den bankede på vores dør, kan se de store forbedringer nedlukningen bragte vores miljø.

Det ville måske være klogt i den sammenhæng, at vi lige stopper op og stiller os selv spørgsmålet; ønske vi virkelig, skal vi, er det en god ide, og overhovedet forsvarligt at stile mod koncepter og modeller fra før corona? Med et meget ensporet fokus på den økonomiske vækst?

Heldigvis har jeg hørt flere økonomer, forskere og andre faglige eksperter og analytikere der forudsiger et øget fokus på klima og miljø.

Vi har alle set med egne øjne den store skade vi gør, beviserne stod soleklart for os alle, svaret på de spørgsmål forskere har brugt årtier på at undersøge: “er den globale opvarmning virkelig en realitet”, – kan man andet end at nikke et stumt ja til det nu? 

Nej, det mener jeg heller ikke. Så det bliver spændende at se strategierne og udviklingen efter nedlukningen.

Der vil komme endnu flere krav fra forbrugere om miljørigtige produkter, – hele vejen fra produktionen til kurven i supermarkedet. 

Vi forbrugere har en stærk forhandlingsstyrke nu, en stor stemme, og den skal vi benytte os af! Virksomhederne skal igen finde fodfæste på markedet, og i den process er det nødvendigt at lytte til deres kunder, os forbrugere.

Så lad os tage et ryk mere og gå endnu mere shop amok i de danske varer, økologiske varer, og frilandsvarer når vi er hos vores lokale købmand. Allerede nu har vi vendt en større del af markedet til mere miljørigtigt. I den pulje hører selvfølgelig også den mere etiske og humane del af aspektet, – og der er vi jo også nået rimelig langt, hvis jeg selv skal sige det. 

Og det er jo lige præcis den magt vi har som forbrugere, – hvad vi køber i vores detailbutik, er hvad vores detailbutik bestiller hos sin leverandør. Vi kæmper en brav kamp på mange felter synes jeg bestemt! Hvor skal man næsten begynde? 

Hvis vi starter med (måske) det nyeste tiltag; SLUT MED GRATIS PLASTIKPOSER! Noget der nemt kan gemme sig som en af de ligegyldige ting i vores travle hverdag, – men som vi alle også er mere end klar over, så er de en kæmpe miljø djævel. En vi trygt kan overlade til b.la naturens lækre naturlige og langt mere holdbare fibre. Blot ét alternativt materiale. Og heldigvis er natur kommet på mode! Kunsten er tit at gøre det blot en smule mere eksklusivt, og det er der vel ikke noget galt med? 


Blot det at vi nu omfavner naturen, og har accepteret, men ikke mindst forstået, at vi er en del af jordens fødekæde, skal være i, – og jo egentlig har det bedst når vi er i balance og i et med naturen.

Så kært velkommen er du 2021, vi har lært meget af 2020, og jeg synes jeg kan mærke positive forandringer, frisk ren luft med udsigten til vores smukke flyvende venner, klart blåt vand med lækker grøn tang og massere af små rejer der boltrer sig i det, mørkegrønne ældgamle skove vrimlende med vores storslåede kronhjorte og vildt. Midt i lysningen, den lille hytte med snehvide, hendes syv dværg og alle deres dyr, og hov minsandten var askepot der også med alle hendes fugle og musevenner. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.

The End.

Jeg vil i hvert fald hellere være den smukke afbalancerede askepot med sine søde og loyale fugle venner, end hendes onde stedmor, – hun er da godt nok bleg, grå og ynkelig at se på.

Når jeg tænker nærmere over det, var det ikke også hvad vi opdagede med corona, – vi blomstrer af kærlighed, nærhed og tryghed,  og visner af det evige stræben, det evige hjul vi uafbrudt træder i, uden pause, uden rigtig at komme nogen steder, i hvert fald ikke der hvor det faktisk virkelig betyder noget.
Så lad os endelig huske det!

Og ja jeg tror på den lykkelige slutning i eventyret, gør du?

BRUG TIDEN RATIONELT

Når du planlægger at bruge hele dagen på salgsarbejde, så er det vigtigt at

strukturere din dag og bruge tiden rationelt.


-Start med at skrive de ting op du SKAL nå i løbet af dagen og marker med

flueben, når hvert punkt er udført.

-Hvad er smartest at bruge tid på? Hvad bør du undgå ?

-Har du nogle solide leads i din pipeline, som du ved kan blive til noget

med lidt held- så brug endelig tiden der.

-Glem de svage leads.

-Hvis du ringes op af tlf sælgere og andre der

ikke gavner dit salg, sørg for at gør samtalerne meget korte, og fokuser din

energi der hvor det batter noget. Nemlig på at styrke dit salg.

-Noter fremskridtet med arbejdet med de stærke leads. Hvor tæt kom

du på at lukke et salg, skal du tale med en anden person i firmaet,

eller hvordan ser det ud pt ?

-Hvordan kan du finde nye stærke leads? Måske kan du få dem via din

Facebook side, så brug tid på at skrive nogle relevante opslag. Eller

via dit nyhedsbrev, så skriv et kvalificeret et af slagsen.

-Arbejd konstant så du ved fyraften har oplevet at tiden er brugt

konstruktivt, og imorgen kan du tage fat påny med mere salgsarbejde.

-GØR DETTE I 2 UGER OG MÅL DINE FREMSKRIDT DAGLIGT..

Hvad er din virksomheds fokusområder for digitalisering i 2020?

Fact:  Kunder køber i 2020 supermeget online. Fx forsikringer, flyrejser, fastfood, tøj, computere og bestiller også deres ydelser hos vvsmanden, tømreren, revisoren osv online.

Det er de vilkår SMV-er også må forholde sig til og tilpasse sig. B2B kunder finder nemlig også deres leverandører og samarbejdspartnere online i vores tidsalder. Det er blevet en naturlig del af deres proces ift at finde den rette leverandør.

Et af de vigtigste områder indenfor digitalisering er ”kundekontakten.”

Kunderne har en klar forventning om at virksomhederne er ligeså digitale som dem selv, og de prioriterer den nemme og ubesværede købsproces. Det åbner op for helt nye forretningsmodeller, og sætter eksisterende virksomheder under pres.

Kunderejsen er under et massivt digitaliseringspres for at kunne tilfredsstille kunden, og samtidig adskille sig fra konkurrenterne.

Svarer dit website til tidens krav? Er det helt opdateret og skarpt når det handler om at gøre det nemt for din kunde at handle hos dig? Er din tilstedeværelse på sociale medier som Linkedin og Facebook god nok ? Giver disse medier afkast for dig – eller skal du have gjort noget ved de områder ?

Et billede, der indeholder enhed

Automatisk genereret beskrivelse

Er du allerede godt i gang med de første tiltag inden for digitalisering i din virksomhed? Så viser de nyeste tendenser, at du skal have et særligt fokus på bæredygtighed og ansvarlighed.

Hvorfor ? Fordi det giver en synergi, der er efterspurgt, og skaber værdi for både markedet og i samfundet. Hvordan kan du digitalisere din virksomhed til mindre spild, mindre forurening, bedre arbejdsvilkår?

Svaret er Bæredygtighed,  i form af FN’s verdensmål, der kan og må ikke overses, heller ikke i SMV regi. Enhver indsats, stor som lille, tæller. Og bæredygtighed er på vej til at blive en nødvendighed for at kunne drive forretning, og det er også et rigtig godt salgsargument.

Du kan også finde kunder uden kanvas

1. Brug kræfterne på de rigtige kundeemner. I de fleste virksomheder er visse kundesegmenter mere værdifulde for virksomheden end andre. Det kan der være flere gode grunde til. Til syvende og sidst handler det om indtjening og fremtidsikring. Lav det nødvendige strategiarbejde, der gør det tydeligt hvad jeres kernekompetencer er, og hvilke kundesegmenter der skaber størst værdi.

2. Start med de lavthængende frugter: de eksisterende og tidligere kunder Det kan siges enkelt: Nemmeste og billigste salg sker til eksisterende kunder! Så hold godt fast i dine kunder, følg jævnligt op, lav et serviceopkald, få en snak med kunden og fornem temperaturen og stemningen. Sørg for at kunden kender al dit produktsortiment. Det lyder banalt, men kunden ved ofte kun hvad du kan hjælpe dem med, hvis du fortæller dem det. Dine kunder har ligeså travlt som du selv har, så de sætter sig kun ind i det mest nødvendige.

3. Kontakt relevante kundeemner som virksomheden har haft kontakt med de sidste 3 år. Hvorfor bruge en masse kræfter på kunder der aldrig hørt om dig, når du sandsynligvis har rigtig mange kundeemner, der allerede har haft kontakt med virksomheden. Kan i den grad betale sig! Det kan være kundekontakt fra messer, netværksmøder, kundeforespørgsler, tilbud der ikke blev til en ordre,via netværk, underleverandører og ad flere andre veje.

6 SALGSTIPS TIL DE SELVSTÆNDIGE- SÅ DU REDUCERER DIN SPILDTID..

spildtid

Kender du dette?

Din arbejdsuge har du fokuseret 100% på at finde nye kunder, og da du når til fredag eftermiddag gør du resultatet op:

En masse ligegyldig respons på dine kanvasopkald, du glemte at lave opfølgninger på 5 emner, de henvendelser du fik på tlf og mail løb ud i sandet.

Så- hvad skal du gøre for at FORBEDRE dit salgsarbejde? Reducer din spildtid, og gør de rigtige ting..

Når du udfører SALGSARBEJDE er det evige problem det store tidsspilde pga ligegyldige møder, vrangvillige kundeemner, dårlige leadarbejde, etc etc, fortsæt selv ….

Alt for ofte får vi fx spildt for meget tid på nogle helt elementære ting.

Selvfølgelig kan der være mange årsager til dette tidsspild.

Nedenfor er 6 ting, vi kan gøre for at blive bedre.

-Afkort præsentationen og stille flere spørgsmål.
-Vær forberedt på at stille svære spørgsmål tidlig, for at kontrollere om der er potentiale.
-Opfølgning- hurtigt !
-Spring formalitet over med et planlagt møde, og få det til at ske når som helst, hvor som helst. Tlfsamtalen kan lukke flere salg.
-Kontroller, at hver gang du taler med en ny kundeemne, har du en forventning om at lukke et salg. Skærper din præstation og bevidsthed.
-Fokus på de kunder du virkelig gerne vil sælge til- fremfor på at spilde tiden på kundeemner der alligevel bare bliver til smådårlige kunder, eller slet ikke vil lege med når det gælder.

– Tilføj selv et område hvor du kan reducere din spildtid i salgsarbejdet- og eksekver ændringen.

Du vil blive superglad for at reducere denne spildtid – frigør energi og resurser som du kan bruge på andre områder i virksomheden.

Hvordan lukker man flere og bedre ordrer?

Luk ordre

Luk flere og bedre ordrer

Du er nok bekendt med en del problemstillinger, når det gælder dette med at lukke ordren. Og hvad vil det egentligt sige: at lukke ordren ?

For at være sikker på, vi har samme tankesæt, så kan det at lukke ordren være.

-Et mundtligt tilsagn, et ja tak fra din nye kunde til at gå i gang med samarbejdet.

-En underskrift på kontrakten.

-En mail hvor begge parter bekræfter at samarbejdet begyndes.

Hvorfor kan det være så svært ?

Du vil jo også gerne selv som kunde købe det rigtige produkt, når du handler, ikke ?

Hvis du prøvede at hoppe over i kundens sko for en stund og så tingene via kundens øjne, vil du i mange tilfælde også være i tvivl om, hvornår du skal slå til- og hvornår du skal lade være.

Se på tingene via kundens øjne. Det er en sund øvelse, alle selvstændige, og sælgere, bør udføre af og til.

HVAD BØR DU HAVE FOKUS PÅ SÅ DU SPILDER MINDST MULIG TID 

Brug mest tid sammen med kundeemner, der passer til din firmaprofil  

Nogle kunder er bedre for dig end andre. Din tid er en værdifuld resurse, så vær opmærksom på at du bruger mest tid på de rigtige kunder, som du gerne vil have langvarigt samarbejde med og du har en positiv relation til.

Brug mere tid på dem, der viser oprigtig interesse

Vi bruger allesammen for meget tid på virksomheder, der ikke rigtig gider alligevel. Gå væk fra dette og brug i stedet tiden på de kundeemner, der har størst kundepotentiale, og brug energien der.

Sælg den mindre løsning

Det kan tage for lang tid at lave et stort dyrt salg. Gør det nemt for dine kunder at købe fra dig.

Begynd et andet sted. Sælg den mindre løsning. Og følg op senere med at sælge mere.

 

Læs også dette indlæg om at stille de rigtige spørgsmål på salgsmødet. 5 gode spørgsmål

 

Slib din salgstekst som en diamant

salgstekst

Diamanter kan være en formue værd. Men diamanten er faktisk kun en håndfuld kulstøv, presset hårdt sammen af ekstremt tryk under jorden.

Det er slibningen, som trækker diamantens optimale skønhed – og økonomiske værdi – frem i lyset.

Sådan er det også med det, du sælger: En god salgstekst med skarptslebne salgsargumenter kan styrke værdien betydeligt!

Træk dit produkts værdi for kunden frem i lyset

Du vil gerne sælge, men først skal du overbevise dine ideelle kunder.

Derfor skal du selv trække dit produkts værdi frem i lyset.

Du kan nemlig roligt regne med, at din læser altid forhandler med sig selv, før han køber for så meget som en bøjet femøre.

Spørg: Hvorfor? Derfor!

Din læser spørger sig selv: Hvorfor skulle jeg købe det der?

Og derfor skal din salgstekst svare på kundens Hvorfor!

Det er ikke svært – hvis du altså kender dine idealkunder godt nok.

Eksempel:

Du sælger webdesign.

Hvorfor skal dine kunder købe webdesign af dig?

Derfor: Tja, fordi de vil have, at deres virksomhed præsenterer sig godt online.

Hvorfor vil de gerne have det?

Derfor: Så kan de få flere kunder og tjene flere penge.

Nemt nok, ikke? Men nu bliver det lidt sværere:

Hvorfor vil de tjene flere penge?

Derfor: Fordi de vil …………………..

Ja, har du et svar at skrive på den stiplede linje? Og er du sikker på, du svarer rigtigt?

Ved du, om dine ideelle kunder vil tjene flere penge, fordi de vil: købe en BMW – holde tidligt fri med børnene – rejse jorden rundt – købe en komplet samling øletiketter – eller noget helt andet?

Hvis ikke du ved det, er det tid at finde ud af det.

Derfor ikke!

Når du har fundet alle svarene på spørgsmålet Hvorfor skulle jeg købe det der? så har du dine salgsargumenter.

Men du skal også have styr på de potentielle kunders købsforbehold. Din salgstekst skal altså gendrive købsforbehold ved at svare på læserens MEN.

Din læser spørger sig selv:

”Skulle jeg bestille nyt website?  Tja, jeg vil selvfølgelig gerne sælge mere og tjene flere penge. MEN det er nok for dyrt for mig ….”

Dit modspark: ”Mange af vores kunder fortæller, at de har tjent pengene hjem igen på nogle måneder. Din virksomheds website koster faktisk ikke mere end efterårsferie i Paris for to – men du kan hurtigt tjene så meget på forbedringen, at du har råd til at holde ferie i flere år fremover!”

Det er selvfølgelig ikke sikkert, købsforbeholdet har noget som helst med pris at gøre.

Måske siger læseren til sig selv: ”Det ser godt ud, MEN …”
·         Det tager nok alt for lang tid at få nyt website – og det kræver sikkert en masse arbejde af mig

·         Den der webdesigner kender jeg ikke – mon det er pengene værd?

·         …. Eller noget helt andet!

Men kort sagt: Jo bedre du kan zoome ind på din idealkundes argumenter for og imod købet, jo mere kan du sælge.

Hvad så hvis du ikke kender målgruppen godt nok?

Så skal du lære de folk bedre at kende, som du gerne vil sælge noget til!

Her er et par genveje

·         Skriv alle de spørgsmål ned, som folk normalt stiller dig, før de køber – eller ikke køber! Så har du en oversigt over deres købsargumenter og købsforbehold.

·         Spørg mere ind til kundernes behov, når du har dem i telefonen

·         Opret en mailbrevkasse, hvor man kan stille dig alle spørgsmål om dit produkt

·         Gå all in og spørg dine kunder ud med spørgeskemaer.

Smid sprogbrokkerne ud

Og lige en sidste ting: Din salgstekst skal være så lang, at alt vigtigt er med – men heller ikke mere end det!

Derfor: Ligesom diamanter af lav kvalitet bliver kasseret, skal du sortere og smide sprogbrokker ud af dine tekster.

Rediger – ryd op – slet i din salgstekst. Bliv ved, så længe resultatet er bedre for hver redigering.

Sådan sliber du dig omhyggeligt frem til en værdifuld salgstekst, som besvarer alle kundens spørgsmål – og overbeviser ham om at købe.

PS: Du kan jo også bare lade mig skrive din salgstekst, hvis du kan tjene mere ved at lave noget andet! Jeg har skrevet for virksomheder siden 2009, og du er altid velkommen i min indbakke.

 

Om skribenten: Louise Lamberth, tekstforfatter og forfatter til bogen Blog dig til synlighed – og salg.  

 

 

 

Værdi versus pris- noget at tænke over

Afvisning af dit produkt har ofte ikke så meget med pris at gøre.

Ofte når du på salgsmøde hører pris indvendinger fra potentielle kunder, så er det egentlig ikke prisen der er noget galt med.

Men du har ikke været god nok til at klarlægge og og præcisere din værdi, og når dit kundeemne ikke kan se værdien, så bliver det prisen der kommer indvendinger imod. Den værdi du tilfører er vigtigere end prisen.

Når du sælger i et marked med hård konkurrence, så afhænger succesen af din evne til at synliggøre og præcisere værdien ved dig og dit produkt, sammenlignet med dine konkurrenters.

Er din værdi den samme som konkurrenternes, så vinder den udbyder med laveste pris.

Dine potentieller kunder vælger at købe af dig, på baggrund af den værdi du tilfører deres forretning.

Vel at mærke den værdi som kunderne opfatter som værdi.

Der kan jo være en forskel på hvad du synes din værdi er kontra den opfattede værdi blandt dine kundeemner.

Derfor: spørg dine kunder. Hvad er vigtigt for dem, hvad er værdi specifikt for deres forretning ?

I sidste ende er det kunden der er dommer over den opfattede værdi, du tilbyder.

Værdien kan vi definere som forskellen mellem den pris du forlanger og det udbytte du tilbyder din kunde.

Hvis kunden opfatter det som en høj værdi, så betaler de også gerne en højere pris. Opfatter kunden ikke samme værdi som du forsøger at sælge, så bliver prisen ofte det punkt der er lettest at sammenligne med dine konkurrenter, og derfor er det pris indvendinger du ofte hører.

Mange sælgere undskylder sig med, at de tabte en ordre til konkurrenten på grund af pris.

Det er en generel misforståelse at sælgere taber en ordre baseret på pris. Selvfølgelig sker det ind i mellem, men langt hen af vejen, så køber de fleste mennesker baseret på værdi.

Og i sådan et tilfælde har din konkurrent enten tilført mere værdi, eller været bedre til at forklare hvilken værdi de tilfører til kunden.

Ofte ser jeg mange forsøge at differentiere sig, ved nogle af nedenstående eksempler :
Vi har mange års erfaring. Vi ønsker langvarige relationer. Vores team er superfokuseret. Du kan spare 25 %. Vi sætter vores kunder i centrum

Mange virksomheder bruger jo disse standard-udsagn. Og derfor får du prisindvendinger.

Hvordan adskiller du dig fra en konkurrent?

Hvordan viser du en potentiel ny kunde, at den værdi du tilbyder adskiller sig fra konkurrenterne på markedet. Hvordan leverer du værdi på dine salgsmøder? På opfølgning? Den værdi der vil få en potentiel kunde til at betale en højere pris.

I mangel på værdi, så kan stort set alle produkter og ydelser sammenlignes på en enkelt ting, nemlig pris.

Lad ikke din pris blive det eneste referencepunkt kunden har til rådighed når de skal træffe en beslutning og vælge mellem dig og de andre.

Hvis du tror du taber ordre på grund af dine priser, så tager du fejl. Find ud af hvad dine kunder ønsker af værdi og giv dem det. Nu bevæger du dig fra sælger til rådgiver, og prisen bliver sekundær.

pris

6 nøgler til at lykkes med at lukke din næste ordre

Ikke alle pitches eller præsentationer ender i en underskrevet kontrakt. Men du skal – i slutningen af mødet-bede om at dine kundeemner tager næste skridt, ellers har du lige investeret en masse tid og energi i ingenting. 

Desværre er der mange sælgere, som forlader lokalet med at levere en svag opfordring til handling, eller for ofte, ingen overhovedet. Succesfulde sælgere ved præcis, hvad de ønsker deres kundeemne skal gøre efter mødet. 

De 6 nøgler til en bedre Call for action. call for action

Hold det simpelt

Mange gange  tilbyder sælgere næste skridt, der er for kompliceret eller lige så indbydende som et besøg hos tandlægen….Du må ikke overvælde dine kundeemner med en kompleks, og omfattende handling, så call for action istedet til en enkel handling. Hvis det er muligt, så gøre det næste skridt en enkelt, simpel handling, der er nemt at huske og udføre.

For eksempel: “For at sikre at du får de bedste priser, anbefaler jeg at underskrive  aftalen idag, så vi kan gå igang.”

Vær specifik

Svage anmodninger producere svage resultater. Vær meget klar over, hvad du vil have dem til at gøre. For eksempel, i stedet for det mere generelle, anmode om en henstilling, bede om “en anbefaling til bestyrelsen til at gå videre med vores forslag ved udgangen af ​​kvartalet.”

Tilbyd bevis

Hvis din opfordring til handling er vag, såsom “vi håber du vil tage dette til overvejelse,” hvordan vil du så vide, at kundeemnet faktisk har taget handling?

Kom op med en opfordring til handling, der kan valideres efter den er udført. For eksempel, en e-mail anbefaling fra interessenter eller partnere.

Lav nyt møde

Ligegyldigt hvor entusiastisk de er for din løsning, kan de sikkert glemme alt om det i morgen, når det næste presserende behov opstår. Ved hjælp af en defineret tidsramme vil dine kundeemner have muligheden for at handle og give dig en grund til at følge op.

For eksempel: “Jeg foreslår, at vi planlægge et  nyt møde med dit supportteam inden for de næste 30 dage.”

Gør det unikt

Undgå kliché “,” Vi håber du vil overveje os for din virksomhed “, hvis det overhovedet er muligt. Dette er ikke blot i strid nr # 3 og # 4, men det er en helt ligegyldig erklæring om, at slå dig i hartkorn med enhver anden forhandler. Du kan skille sig ud ved at gøre din opfordring til handling unik.

For eksempel, “Baseret på dine bekymringer,  så tror jeg, ​​det bedste næste skridt ville være at besøge jer med en af ​​vores eksperter til at verificere ROI.”

Levere med stor succes

I din pitch har du lagt ud, hvordan du kommer til at hjælpe dem ved at  flytte fra en tilstand af smerte til en tilstand af lettelse. Enhver næste skridt, der får ham tættere på det mål er en positiv begivenhed. Lever din opfordring til handling op til denne type tillid og tro på værdien af ​​din løsning. Din overbevisning og entusiasme vil være smitsom.

 

5 knaldgode spørgsmål til din inspiration

salg udfordring

Du kender sikkert situationen HER ( eller også kommer du til at kende den… ):

Du sidder i et salgsmøde med en virksomhed, og medarbejderen eller ejeren af virksomheden, svarer ikke præcist på dine spørgmål…og i kommer ikke rigtig videre..og det ender med et møde der løber stille og roligt ud i sandet…

Måske kunne du stille bedre spørgsmål…eller rettere:

Du kan og skal stille bedre spørgsmål, der lægger op til en bedre dialog…

HVAD gør du ?

Overvej disse 5 spørgsmål, der åbner for en bedre dialog..

Dialogens kvalitet er basis for en handel i sidste ende..

Du kan omformulere sætningerne så de passer til den type du er, men forstår du ideen med spørgsmålene er du allerede nået langt….

Du skal stille spørgsmål, der åbner for en relevant dialog…det lyder enkelt, men kan være svært i praksis..

Fx kan du stille disse:

1) Hvor er I nu og hvor vil I gerne hen? 

2) Hvordan håndterer I den udfordring, I har lige nu ?

3) Hvor ofte opleves problemer med den leverandør I har i øjeblikket ?

4) Hvad vækkede din interesse for vores produkter ?

5) Hvem – ud over dig – er med til at træffe beslutningen på dette område ?

Hent flere ideer til salgsarbejdet på vores Facebook side for Optimer salget

Kom hurtigere frem til en aftale

aftale

Det kan godt være lidt svært at lykkes med salgsarbejdet, og ramme skiven…Kender vi alle, jo.

Alt for ofte får vi spildt for meget tid på kundemødet.

Selvfølgelig kan der være mange årsager.

Nedenfor er 5 ting, vi kan gøre lige nu for at fremskynde processen, for at nå frem til lukket aftale:

  • Afkort præsentationen og stille flere spørgsmål.
  • Vær forberedt på at stille svære spørgsmål tidlig, for at kontrollere om der er potentiale.
  • Opfølgning-  hurtigt !
  • Spring formalitet over med et planlagt møde, og få det til at ske når som helst, hvor som helst. Tlfsamtalen kan lukke flere salg.
  •  Kontroller, at hver gang du taler med en ny kundeemne, har du en forventning om at lukke et salg. Skærper din præstation og bevidsthed.

Jeg kan godt lide at stille disse tre spørgsmål:

Hvad er din tidsplan for at træffe en beslutning? Hvordan har du lavet beslutninger som denne  førhen ? Hvilket resultat ønsker du at opnå?

Tro ikke et øjeblik dine kundeemner tænker på dig, fordi det gør de ikke. Under hver fase af salgsprocessen, jo hurtigere du kan følge op, jo større dit potentiale for at lukke salget og få en god aftale med i tasken.

Ofte vil du som sælger kunne opleve, at din mulige køber ikke kan træffe en beslutning endnu pga du ikke har givet et solidt grundlag at forholde sig til…

Manden ved ikke, hvad han helt går ind til ved at lave aftalen med dig….og der er det din opgave at klæde ham bedre på, så han ved, hvad han får og ikke får.

 

aftale

 

 

 

Løft dit salg gennem de sociale medier

sociale medier

Salg gennem de sociale medier er for alvor kommet på dagsorden for de forskellige markedsføringsafdelinger overalt i verden.

Med god grund!

Vi bruger nemlig mere og mere tid på de sociale medier, og er du skrap til markedsføring, giver det dig muligheder, som traditionelle reklamemedier slet ikke kan hamle op med. Det kræver selvfølgelig, at du bruger de sociale mediers muligheder rigtigt, og det vil jeg uddybe gennem denne artikel.

Kend mediets logik

Der hvor mange virksomheder fejler, er når de forsøger at bruge de sociale medier på samme måde, som andre platforme. Nogle kopierer blot deres normale pressemeddelelser ind i et Facebook-opslag, mens andre forsøger at sælge virksomhedens produkter gennem hvert eneste Instagram-billede. Virksomhederne, der gør det, har fuldstændigt misforstået, hvad de sociale medier går ud, og jeg nu vil forklare hvorfor.

Du må ikke forstyrre

De fleste et mildest talt lettere fornøjelige, når favoritserien på TV skifter til reklamer, og det samme gælder på de sociale medier. Hvis vi tager udgangspunkt i Facebook, så er brugerne ikke tilstede på mediet for at købe noget. De er der for at følge med i deres venners liv og ikke mindst for at blive underholdt og informeret. Derfor forstyrrer salgsreklamerne, og det irriterer brugerne. Alfa omega på de sociale medier er netop, at du skal være social.

Du skal være relevant

Ovenstående er grunden til at content marketing er så populært på de sociale medier. Du er nødt til at gøre din virksomhed relevant og interessant for din målgruppe, for ellers bliver dine opslag nedprioriteret af algoritmen, mens dine annoncer bliver dyre. Men hvordan sælger vi så nogensinde vores produkter, tænker du sikkert.

Her er ’Jab, jab, jab right hook-strategien’ rigtig god. En bokser anvender flere af de såkaldte lette og sikre slag, jabs, før de finder åbningen til at slå til med et right hook, og det princip kan du bruge i din markedsføring. Dine jabs er de opslag, der fanger din målgruppe og får dem til at interagere med din virksomhedsprofil, mens right hook’et er det afgørende slag, der sender kunderne til din hjemmeside eller informerer dem om et godt tilbud. Med denne strategi undgår du at forstyrre din målgruppe og gør samtidigt din virksomhed relevant for deres hverdag, så dine right hooks bliver set.

Hvorfor skal jeg som iværksætter eller selvstændig bruge salgscoaching ?

salgscoaching( Modellen her er en Diamond Sales Coaching model. Det handler om at blive klar over, hvorvidt man har brug for at forbedre sin salgsperformance, hvad man har brug for til at sikre denne forbedring, og hvilken indsats der skal til )

Som iværksætter er der MEGET du overvejer at købe ind: ydelser indefor onlinemarkedsføring,  freelancesælger, salgstræning, telemarketing, mødebooking osv osv.

Det er ikke alting, du har råd til til at investere i…Gætter jeg på.

Så du må VÆLGE hvad er bedst for dig selv lige nu og her.

Når det gælder om at ØGE salget overvejer du måske disse :

Salgscoaching ( for at styrke dine salgskompetencer ), telemarketing, freelancesælger…

Salgscoaching handler blandt om at hjælpe dig med at sætte realistiske salgsmål for de næste 12 mdr, og igangsætte den effektive plan der fører dig i retning af disse mål.

-Måske vil du være skarpere på at få booket de mest interessante møder for din forretning..

-Måske vil du være skarpere på selve salgsmødet, så du lukker flere ordrer end nu..( Kan salgscoachen hjælpe dig med via sambesøg på mødet )

-Måske vil du være bedre til at holde en daglig disciplin med at få fulgt op på leads, og sat struktur på salgsaktiviteter..

FORLØBET

Forløbet kan vi lægge over 2-3 måneder, så du over tid oplever et fremskridt i din udvikling af nye salgskompetencer, og opnår at få lukket flere ordrer, end hidtil.

Jeg vil som salgscoach besøge dig på din virksomhed, og vi vil blandt andet lægge en plan for forløbet, og afdækker hvor de største knaster er for dit salg pt.

Du kan læse mere om mig via profilen på Linkedin: Flemming Madsen

Du kan læse min tidligere kundecase lige her på siden, ved at gå via link: SALGSCOACHING 

 

Skriv eller ring til mig for flere detaljer om et evt forløb til dig…Koster ikke noget at få mere info, vel…

 

 

 

 

Som selvstændig : opbyg en mini-salgsorganisation

images (2)

 

Hvis du er enmands selvstændig eller driver et firma med 1-3 partnere, er du eller i sikkert overladt til jer selv ( næsten ) mht salget og salgsorganisation.

Du kan købe en mødebooker til at booke 10 møder om måneden til dig- og det er også vejen frem..

MEN du skal stadig selv afvikle salgsmøder, lukke ordren, sørge for at starte kunden op, osv osv.

MINI-SALGSORGANISATION images

Det kræver du har fokus på at opbygge en mini-salgsorganisation. Hvis i er heldige er i 2-4 personer i firmaet, så der kan fordeles møder og opgaver imellem jer.

Nogen tar ud til netværksmøder, andre afvikler salgsmøder,  andre har fokus på kundeservice.

Men hvad så hvis du er en enmands-selvstændig..så skal du organisere din tid med salgsarbejdet meget effektivt.

Fordi din tid er en fantastisk værdifuld resurse…og du har kun 16 vågne timer i døgnet….så hvis du vil frem i verden med dit firma kan du starte med at gøre disse 3 ting:

START MED DISSE 3 TING download

1. Opbyg en disciplin og kontakt , ring, mail ud til nye kundeemner som du gerne vil i dialog med. 10 emner kan være nok pr.uge hvis du gør det hver uge. Du skal opbygge en pipeline af leads.

2.  Find dig en dygtig mødebooker, som du har langvarigt samarbejde med. Få fast 5-10 møder booket hver måned. Langvarigt samarbejde er det bedste, da gode møder kan være svære at booke, og jo mere bookeren kender til dig og produktet samt målgruppe- jo bedre møder får du….

3. Hvis det kniber med at få lukket ordrer nok- benyt en salgscoach, der via fx sambesøg ( på salgsmødet…), kan træne/ sparre dig, så du blir skarpere på det vitale område.

 

Der er en del flere steder du kan sætte ind- men start med de 3 ting….og få evt professionel hjælp udefra til at organisere resten…

Læs mere her om salgscoaching hos os : SALGSCOACHING 

 

 

 

 

 

 

Knyt et tættere bånd til dine kunder med content marketing

Du har helt sikkert også hørt det: Vi køber langt mere på baggrund af vores følelser end på baggrund af vores logik. Men hvordan får man folk til at føle noget for et produkt?

Det er hér, content marketing kommer ind i billedet. Content marketing handler i bund og grund om at få dine kunder til at føle noget for dit produkt – hvad enten produktet så er et konkret produkt eller det er din egen viden, du sælger.

Og hvordan gør man så det? Man sørger for, at ens produkt bliver viklet ind i en fortælling, som folk kan relatere til.
Hvis du f.eks lever af at reparere vaskemaskiner, så kan du måske skabe en fortælling om, at du er en af den slags håndværkere, som går op i kvalitet og hellere vil bruge en time for meget end en time for lidt på at noget bliver ordentligt. Lidt ligesom ”Bonderøven” i fjernsynet – bare med vaskemaskiner.

Eller hvis du sælger en eller anden form for service eller ekspertise, kan du brande dig selv som ekspert ved ofte at dele ud af dine viden i forskellige fora, starte en brevkasse eller på anden måde skabe en slags hype omkring din person.

content marketing

Eksemplerne og mulighederne er mange og er du nysgerrig, kan du finde flere eksempler på content marketing og storytelling her

Man kan så måske fristes til bare at strikke en eller anden historie sammen, som på ingen måde har hold i virkeligheden og som kun er lavet for at sælge flere varer. Men det kan jeg ikke anbefale. Det bliver for svært at leve op til i længden. Tag hellere udgangspunkt i de virkelige omstændigheder og hyr så evt. en professionel til at hjælpe dig med at udbygge denne historie. Jeg vil i hvert fald påstå, at alle har en historie at fortælle, som kan hægtes på deres produkt.

Når du så har fundet din historie, så handler det om at få den udbredt. Har du en hjemmeside er en blog et fantastisk godt redskab til hele tiden at lægge nye ting til din fortællling og dermed knytte kunderne – både potentielle og eksisterende – endnu tættere til dig.  Den er tilmed gratis og nem at komme i gang med og hvis du ikke bryder dig om selv at skrive, kan du hyre en tekstforfatter (eller mig) til at gøre det.

Er du en større virksomhed, kunne kundemagasiner måske være interessante at give sig i kast med, ligesom du kan se at f.eks Netto og Sportsmaster har gjort det. Eller du kan lave en gratis e-bog, hvor du deler ud af din viden.
Både muligheder og midler er der masser af, men først og fremmest handler det om at knytte en historie til dit produkt, som folk kan relatere sig til følelsesmæssigt. Det giver nemlig ikke bare flere nye kunder, men også et større mersalg til allerede eksisterende kunder.

 content marketing

Malene Fich Weischer er indehaver af Netinspire.dk og ekspert på content marketing og digital kommunikation. Få mere inspiration på www.netinspire.dk eller på facebooksiden Content Marketing i praksis

 

 

Social selling kan varme dine cold calls

Du kender sikkert situationen her: Du har 20 nye kundeemner, du skal ringe igennem på en formiddag. Nogen du aldrig har været i kontakt med før…Hvordan får du lige skabt den første interesse hos disse virksomheder ???  Det kan være en udfordring at finde de rigtige spørgsmål og formuleringer til at indlede at indlede en positiv dialog. Overvejet Social Selling ?

Herunder er nogle guidelines til at klæde dig bedre på til disse iskolde opkald, du skal foretage næste gang.

Cold calling er ofte nævnt som en af ​​de mindst foretrukne aktiviteter sælgere deltager i. Selv erfarne sælgere i salgsteamet kan føle et strejf af angst og usikkerhed, når de står kun med virksomhedens navn, kontaktinfo på beslutningstager, og ikke meget andet.

Nøglen til en vellykket cold calling er at varme op dine samtaler med relevans og kontekst, men hvordan? Sælgere  nødt til at finde en anden tilgang til at tage det første skridt med en ny, ukendt kunde – en, der giver bedre indsigt i potentielle kunder. Cold calling succes kræver, at både salgsledere og sælgere overvinder 4 store forhindringer.

social selling

Hindring nr 1

Udfordring: Ikke at vide, hvordan du er forbundet med kundeemnet = manglende tillid.

Løsning: Professionel sociale netværkssider som LinkedIn giver dig mulighed for at se de forretningsmæssige kontakter, i har til fælles, hvilket gør dig mindre til en fremmed. Dette kan hjælpe potentielle kunder til at være mere åbne for dig og dine ydelser.

Hindring nr 2

Udfordring: Du kan ikke få et samlet billede af dit kundeemnes tankesæt.

Løsning: Social Selling giver dig mulighed for at se 360 ​​graders information om kundeemnet, før du nogensinde ringer dem op. Læs deres LinkedIn-profiler, og identificer specifikke behov fra Twitter indlæg. Dette sætter den vare eller ydelse, du sælger, i den korrekte kontekst og skaber den form for relevans, der giver dig mulighed for at øge salgsmulighederne og lukke tilbud hurtigere.

Hindring nr 3

Udfordring: Begrænset mulighed for adgangen til at finde data på tværs af afdelinger, teams og enkeltpersoner.

Løsning: Social Selling kan fjerne den tabte tid, når medlemmer af salgsteamet har brug for at dele oplysninger om kundeemner. Med så mange data på nettet, er der mindre behov for at vente på et andet hold for at komme tilbage til dig med kundernes info. Du kan finde en masse oplysninger ved blot at søge gennem deres sociale medier profiler.

Hindring nr 4

Udfordring: Du ved ikke rigtigt, hvorfor kundeemnet har brug for dig.

Løsning: Selvfølgelig kan dine kundeemner drage fordel af den vare eller ydelse, du sælger, men hvis du ikke ligefrem kan forklare dem hvorfor, kan du miste salget. Social Selling giver dig mulighed for at mere fuldt ud at forstå, hvordan dine løsninger passer ind i en potentiel kundes liv. Når du har en klar forståelse af de konkrete fordele, du kan tilbyde, kan du bedre forklare dem til dine kundeemner.

 

 

 

Sider du bør kikke nærmere på :):)

Her hos os i salgsbureauet Optimer salget er vi altid på udkik efter hjemmesider, blogs, fb-sider, twitter-profiler, etc etc som gir os ny INSPIRATION og ideer, energi til at at udvikle og forbedre vores forretning. Bem: det er ikke affiliate-links, blot nogle ideer givet videre…

succes

Jeg vil gerne gi nogle gode tips og links videre til dig, læser, som du måske kan bruge.

Her er en af de førende online-hajer, han er superskarp, Pat Flynn- start med at læse nogle af hans blogposts:

 SMART PASSIVE INCOME  

I vores egen andedam er der facebook-specialisten Den skæve vinkel, som logisk nok også har en meget nyttig og værdifuld Fb-side, som du bør kikke på.

DEN SKÆVE VINKEL

Og den glimrende side Onlinebijober der har et ton viden og tips på hjemmesiden alene – om ( rigtig gættet…)  onlinemarkedsføring og det med at tjene penge på dette område.

ONLINEBIJOBBER

 Samt tekstforfatteren Malene Weich Fischer der har mange interessante opslag og posts om at skrive meningsfulde og interessante tekster til nettet.

Start med hendes Facebook side:

  SKRIV TIL NETTET

Og ja så har vi jo også selv her i salgsbureauet en Fb-side med masser af værdifulde tips, tricks og ideer til salgsarbejdet.

SALGSTIPS 

– Hvilke er dine egne favorit-sider, som gir dig masser af energi og ideer ? Skriv nogle eksempler  i kommentarfeltet.

 

Hav en supergod dag !

 

-Flemming

 

Hårde spørgsmål du altid kan stille til din forretning

  • Har jeg virkelig en idé, der er penge i ? Kan jeg lave en forretning ? Ikke alle gode ideer tjener penge. En god forretningsidé løser et problem, behov eller lindrer smerter, for en bestemt gruppe af mennesker eller virksomheder, og behovet for en løsning er stor nok til at de vil  bruge penge på det. Store virksomheder bruger en masse tid og penge på at evaluere ideer, priser, markeder og emballage osv før der bringes et nyt produkt eller service på markedet. Så test markedet for dine ideer og få et indblik i behovet, før du går i gang med produktudvikling.

images

  • Hvem er mine konkurrenter lige nu? Lær alt hvad du kan om disse i dit lokalområde fx, der udbyder lignende produkter eller tjenester til den samme ideelle kunde. Denne information vil være uvurderlig i at lære at positionere din egen virksomhed.
  • Hvad skal jeg tilbyde,  som konkurrenter ikke gør – hvad gør mine tjenester eller produkter særlige ? Dette er den grundlæggende forudsætning for enhver USP (Unique Selling Proposition) og vigtigt hvis du vil gøre til dine potentielle kunder til rigtige kunder. Det er afgørende for en overbevisende markedsføringsplan.
  • Hvem er mine ideelle målgruppe/ kunder? Enhver virksomhed har brug for kunder. Og de mest succesrige virksomheder ved præcis, hvem deres bedste kunder er, hvilken “smerte” de føler og hvad de har brug for og lyst til. Og glem ikke: en af de vigtigste kvaliteter for en ideel kunde er, om de har råd til dit produkt eller service.

images (1)

 

  • Har jeg effektive markedsføring- og salgsplaner? Ingen virksomhed kan overleve uden en konstant tilførsel af nye kunder. Hvad gør du for at bevare en kontakt og udvikle relation til dine gamle kunder ? Hvordan udvikler du overbevisende USP-er, og  effektive salgs-og marketingkanaler ?

 

Hent flere ideer til salgsarbejdet på vores Facebook side for Optimer salget

Der er mange kanaler at tage fat på….

Når du gerne vil sælge mere end du gør idag, er der heldigvis mange kanaler at tage fat på, og mange steder du kan sætte ind.

BLANDT ANDET :

Din Linkedin-tilstedeværelse / aktivitet

Twitter, du kan se vores twitter profil her Optimer salget

Facebook-side

Google+

Nyhedsbreve

Kanvas-opkald og mødebooking

-Svært at overkomme det hele selv, hvis du fx er ejer af en mindre forretning ? Hvad er dine foretrukne salgskanaler ?

Vi vil gerne i salgsbureauet Optimer salget hjælpe dig der, hvor vi er stærke. Der skal opbygges solide kanaler for salget.

Og også gerne hjælpe dig med SELV at blive stærkere på forskellige områder vha salgstræning og salgscoaching. Og samarbejde med dig om at styrke din indsats i de salgs kanaler, der er DINE foretrukne..

Du kan læse mere rundt på siden, og blive klogere på, hvor vi har ekspertise. 

Kontakt os først og få en go dialog om hvor det er bedst at sætte ind med en større indsats.

Hvordan kan TELEMARKETING være effektivt for dig ?

TELEMARKETING kan du lave selv – på sin vis. Men du kan også få suppleret din egen salgsindsats med professionelle salgsfolk, der har styr på det.

Når du er ejer af en mindre virksomhed, eller ny iværksætter eller freelancer, vil du ofte gerne i kontakt med NYE kundeemner.

Og hvorfor så det ? Fordi du har brug for at have nok LEADS, hvoraf en procentdel ender med at blive til kunder på kort og længere sigt.

Og du er afhængig af ( eller ihvert fald mange selvstændige er ) at have nok MØDER hver måned til at få nok forretning og nok nye kunder.

Der skal tit og ofte ringes og mailes til en lang række emner, for at du får nok potentielle købere ( eller leads ) i PIPELINEN.

Ligeledes har brug for et vist antal MØDER, da alle ved, at INGEN kan lukke ordren på samtlige møder, man er ude til.

Vi har gjort det i mange år, og det er blandt andet noget vi hjælper virksomheder landet over med : TELEMARKETING OG MØDEBOOKING.

Du kan læse mere her : TELEMARKETING  og her :  MØDEBOOKING

Og kontakte os  uforpligtende: KONTAKT

Hent flere ideer til salgsarbejdet på vores Facebook side for Optimer salget